Thursday, August 25, 2011

Assabol Dam Irrigation Scheme

Assabol Dam and Adjoining Irrigation Scheme
Operation & Maintenance Management Package
by Dr. Bruno Strebel

Friday, August 19, 2011

Global Irob Discussions on the Need of Forming "Lideta School Alumni Association" Is Underway!.


አዲሱ የኢሮብ ትውልድ ለኢሮብ ህዝብ ልማት ባጭር ታጥቆ መነሳሳቱን እያረጋገጠ ነው።
የ “Lideta School Alumni Association” በተመለከተ
ክፍል ሁለት፤ ተጨማሪ አስተያየት
ክፍል አንድን “Concerning: Lideta School Alumni Association” የሚል የኢንግሊዝኛ ጽሑፍ ይመልከቱ።
አብዛኛው የኢሮብ ወጣት ለልማት እጁን ለመዘርጋት ዝግጁ መሆኑን እያረጋገጠ ነው።
አሁን ጅማሮው በልደታ ማርያም ትምህርት ቤት ላይ ያቶከረ ቢሆንም ቀጣይነት ያለው ተነሳሽነት መሆኑ ያመልክታል።
ይህንን የተቀደሰ ሓሳብ ተግባረዊ ለማድረግ ሁለት መሰረታዊ ነገሮች በትዩይ መቅደም አለባቸው።
አንደኛ
1. የትምህርት ቤቱ (የልደታ) ርእሰመምህር በጣምራ የሚያዙት የሂሳብ ቁጥር በቀድሚያ መከፈት አለበት

ይህም አቶ ሙዑዝ ፍሱሕ
Meuz Fessuh
18. august 14:34
hi guys:
i have contacted aba habtegebriel the director of lideta secondary school.he said he is has prepared the articles and memorandum of association,and that he will open an account in a weeks time together with committee in mekele.

በገለጹልን መሰረት በቅርቡ ተግባራዊ እንደሚሆን ተስፋችን የጸና ነው።

2. ለመርዳት የተነሳሳ ሁሉ በግሉ በመንቀሳቀስ የፈቀደውን ገንዘብ በቀጥታ ወደ ሂሳብ ቁጥሩ ማስገባት ይችላል
3. በያለበት አከባቢ በቡድ በመንቀሳቀስና በፈለገውና በፈቀደው አላማ ማለት
• መጸህፍትና የትምህርት መሳሪያ ማደራጃ ቡድን
• በኮምፒዩተርና ያዲስ ቶክኒዮሎጂ ግኝቶች ማደራጃ ቡድን
• በባህልና ትያተር ማደራጃ ቡድን
• በታሪክን ስነምርምር ጥናት
• በመምህራን ደሞዝና መደጎሚያ ማጠናከርያ መዋጮ
• ተማሪዎችን በምግብ ለመደጎም የሚንቀሳቀስ ቡድን እንዲሁም ወዘተ
በቡድን መደረጀት የፈለጉ ደግሞ በአከባቢያቸው በተስማሙበት መልኩ የራሳቸው ሂሳብ ቁጥር ከፍተው በመንቀሳቀስ ብርን ካሰባሰቡ በኋላ ለኢሮብ ህዝብ ይጠቅማል ሲሉ በተስማሙበት መልክ ወጪ እንዲሆን በማመላከት ብሩን በቀጥታ በልደታ ርእሰመምህር ጣምራነት በተከፈተው ሂሳብ መግባት አለበት።
እያንዳንዱ በፈቃደኝነትና በራሱ አነሳሽት የተደራጀው ቡድን ሂሳቡን ለትምህርትቡቱ ሂሳብ ቁጥር መላኩን ለኢሮብ ተወላጆች ሁሉ ማሳወቅ አለበት።
የትምህርት ቤቱ ርእሰመምህርና አብረውት በጣምራነት የሚሰሩ የኮሚቶው አባላት ደግሞ የስራ አፈጻጸምን ዝርዝር መግለጫ በሳይበር በእንተርነት በኩል በተለየዩ አህጉራት ተበትነን ለምንገኝ የኢሮብ ልጄች እንዲያበስሩ የግድ ይላቸዋል።
የልማት ተሳታፊዎቹ የኢሮብ አባላት ያዋጡተ ብር በአግባቡ በጥቅም ላይ መዋሉን ሲያረጋግጡ እርካታቸው ለበለጠ ተሳታፊነት ይጋብዛቸውና ሞተሩ እንደታደሰለት ባቡር፤ የልማት እንቅስቃሶአቸው ፍጥነት እንዲጨምር ይሆናል። ይህም ጥረታችን በአንድነት አጣምረን ተጣምረን፤ በቡድን ቡድን ከመደራጀት አልፈን፤ አቶ አለማ ተስፋይ ከዚህ ቀጥሎ “Lideta School Alumni Association” ሲሉ እንዳቀረቡት ፤
Alema Tesfaye
16. august 01:53
Dear Haileselasie Yohannes, I am very happy to see your wonderful and constructive comments on how to proceed once the organization is established and set on the right track. The steps that you proposed to go forward with this nobel idea of Lideta school alumni formation are appreciable. You also stated “I am assuming that this association is established by the current Director of Lideta Mariam School of Alitena (who have long ago have shared me his honorable idea) and I believe we have to be accountable to the school administration and not any other organ.” This statement is completely new for me. To get more evidence of it, I tried to call back home and ask about it and the people whom I contacted back home told me that they never heard about any association which is established.
Secondly, you stated in your above post “Under the umbrella of the Lideta School Alumni Association we can organize ourselves; say for example;
1. The book donor’s group
2. Computer donor’s group
3. “Best Teachers” financing group
4. Irob - cultural group
5. Irob-History group
6. “Water and food for the students” organizing group “.
This is very important comment that leads us well to hit our target after the association is established. I believe and stand firmly on it. But first of all, we have to establish the Alumni association of our historic Lideta School. It doesn’t matter who created it as we are just fighting for Irob people’s life improvement which focused on enlightening the future of our beloved Irobs back home.
Fugi niada yakoy.
ይሁን ወይስ እኔ ከወቅቱ የልደታ ርእሰመምህር በመጋቢት ወር 2003 ዓ.ም ጥንስሱን ብቻ ሳይሆን አንዴት መተግበር ይችላል ሲሉ ተጨንቀውና ተጠበው መላዎችን ሲዳስሱ እነደሰማሁት ይሁን ወይስ ሌላ አደስ አወቃቀር ወዘተ ለማደራጀትና ለማወቀር እንችላለን።ይህም ክፍል ሁለትን የጋብዛል።

ሁለተኛ
ክፍል ሁለት ከክፍል አንድ ጎን ለጎን የሚካሄድ የውይይት ድርጊት ነው። ይህም ሂደት ነው። በአንድ ዠንበር የሚሆን ስላልሆነ ቀስ በቀስ እየተወያየን በሰከነና በረጋ መንፈስ በውይይት አሁን በምናደረገው በሳይበር ዓለም ሃሳብ ለሃሳብ ልብ ለልብ በመለዋወጥና በማብሰል የሚደረስ ይሆናል። ስለዚህ አሁን በተጀመረው በሳል አካሄድ ምክክረችንን እንቀጥል።
ወንድሜ አለማ ተስፋይ አንዳለው ፤ሃሳቡን ማንም ያፍልቀው ማንም ዋናው ቁምነገር የዚህ የተቀደሰ አላማ ግብ መምታት ጅማሮና ውጤት መጨበጣችንና ማየታችን ነው።
ላረጀው ላፈጀው መንፈስን የሚያውደው፡
አዲሱ ትውልዳችን የለውጥ መዘውር ነው።
የኢሮብ ወጣቱ ትውልድ በረቱ ተበራቱ
በጠባቡ ሳይሆን በሰፊው አትቱ
በጥላቻ ሳይሆን በፍቅር ወትውቱ
የዛሮውኑ ሳይሆን የጥንቱን ተመልከቱ።
አጻጻፍ አነጋገር አሳምሩ!
ሌላውን ለማስገደድ አትዳክሩ!
በፍቅር በሃሴት ተከባበሩ!
ከልብ በመንፈስ ተማከሩ!
ተደጋገፉ ተግባቡ እንጂ አትጎነታተሉ
ተዋደዱ ተከባበሩ እንጂ አትወነጃጀሉ
አጻጻፍ አነጋገር አሳምሩ!
ሌላውን ለማስገደድ አትዳክሩ!
በፍቅር በሃሴት ተከባበሩ!
ከልብ በመንፈስ ተማከሩ!
በወንድማቹህ ላይ ቀንበርን አትጫኑ
የሰማችሁትን ሁሉ በደረቁ አትመኑ
ማንበብና ማመሳከርን ልመዱ
አሉባልታንና ቡድናዊነትን አስወግዱ
ሀገራዊነትንና ህዝባዊነትን ገምዱ
ኢሮባዊነትንና ወገናዊነት አወድዱ

ሞዶይሳ
Visitor IP: 84.215.244.123

Monday, August 15, 2011

"Irob Education Fund" Is Proposed To Be Established For The Irob People In Ethiopia


On ‘Labha Labha, Labha Kinoka’ and Irob Education Fund
                                                                                                                By Tsehaye Alema & Ziade Hailu
                                                                                                                                                                August 2011

With the arrival of social networks the Irob labha (both male and female) are participating on issues related to the society more than ever. It feels good to be part of something and the idea of belonging to a community is an innate need that has to be met. As much as we are concerned with dying coral reefs, melting arctic ice and problems in Syria and Libya (the people want to bring down the regime or in Arabic-  Ash-sha`b yurid isqat an-nizam), we are  worried about the less than acceptable level of  educational achievements of Irob kids or even worse, the failure of talented once due to lack of financial support. 

The conversations are fitting for we know no community that experienced all the misfortunes of existential threat than ‘little Tibet’.  After having followed sometimes nasty, sometimes civilized, face book conversations (we are card carrying face book cadre) we have come to conclusion that everybody wants to have his/her voice and that is the beauty of social networks. Unlike some people who equate differences of opinion as enmity and a valid reason to declare war, (blame history-stupid) we beg to differ as such debates are creative. Isn’t oneness uninteresting? It is  boring and we don’t want to go there.
It is undeniable that face book groups suffer from ‘tirnafe’ (organizational) problem as many such cyber based advocacy groups experience. Uncoordinated, idealistic initiatives are not in short supply in Goron land. Perhaps Irob land is a reflection of Goron land or vice versa. The good thing about the virtual land is that there is no specific control and monopoly of truth and knowledge. Denied in the real world, the habitants of Gorn land believe in existence of multiple realties. At least in Goron land truth is relative and there are  no holy cows. People can question everything and conventional wisdom is put upside down if needed. We find more naturalists than positivists on face book groups. Long live face book dissent, of course until it becomes destructive and irrelevant. However, dissent is not unique to this generation. 

In a nutshell, we have many types of members on those sites: those who try to bring novel ideas and strive hard towards making it real, those who bring new ideas but insist their names are written on gold plated statutes, and others who try to participate but withdraw with slightest disapproval. And yet there are other few ‘labha kinoka’ whose job is just opposing for the sake of opposing. We would prefer who do something and make error of judgment than those who judge. The good news is that ‘labha kinoka’ are few. 
All types of labha have come with all types of initiatives (boundary to abductees to poverty alleviation) to solve community challenges with good intentions at heart.  However, they say the road to hell is paved with good intentions. Lately, though there seem to be convergence towards some simple, measurable, achievable objectives: setting up educational endowment fund. Setting up Education Fund can be a way to give back to our community. (You probably heard more than often repeated -sayimar yastemaren hizb-).  Besides, there is a big joy in giving.  “Giving takes you out of yourself. You expand beyond your limitations” so says Dipack Chipra wellness guru.

May God bless search engines (death and Google are great levelers) we were trying to look into how to setup education fund. Here is what we got and thought interesting for our work. First, it is imperative to decide on the objective of the fund. In our case we propose privately operated, nonprofit organizations established to assist Irob schools and students help earn the education they want and deserve. Second, establishing the criteria for the award (who gets the award, how do they get, for how long), third, name the fund (Irob Educaiton fund?-IEF), fourth, nominate advisory board and fifth, meet the legal requirements by Charities and societies (CSO) law and get registered and raise funds for the purpose. The fund administrators often implement the scholarship administration process and procedures. IEF Administration includes such tasks as: promotion, the application process, selection and award process, student monitoring and fiscal reporting requirements.

Some ‘labha labha’ deserve honorary mention for they are toiling to make this idea come true and it is our duty to tell our dear readers that  we are not trying to hijack  people’s ideas and we are not by any means the architects of this initiative. Some names then: well the two lions of Aiga Onna  Adex Weldegiorgis from the Australia and Onna Daniel Tesfay  from land  ‘of scenic splendor’ who live ‘seven oceans apart’ but the Irob cause is right in the middle of their gentle hearts; Huluf Weldesilasie his inner memo was outstanding and included some original ideas on how to set up the fund; Yohnnes Tesfay, the most energetic prominent social activist on Irob blogosphere;  this website,  irrob.org and its administrator, and hundreds of  others who are willing to contribute and wish the initiative success.  This time it seems our fear that many associations that are formed are either a complete failure or waste of time will have to be revised. 

 

This ‘little Tibet’ - a reference to Irob by Paul Henze- needs our support and we have moral responsibility to help.   To borrow a line from Eritrean Self help music - eza menbere timurat, eza deki hade libi- deserves support and we owe it to the people. By the way, a little distraction is warranted here. Do you follow Eritrean music these days? It repeats a continuous narrative that bad days always precede good days and those days are coming, with only one problem that they are nowhere to be seen. Never mind, it is just a music replacing the role of a counselor   and ‘abat nefse’ and it serves well when you have a real bad dictator.    However, Abrham Afeworki albums may not sell well in Irob land. If we don’t act now we shall not sell hope and it is a distressed market. An opportunity of saving a generation is upon us. we act or we don’t.  

Saturday, August 13, 2011

The First Annual Conference of Irob Language & Culture Association (ILCA) Was Held in Addigrat, Tigray, Ethiopia in July 2011.

To read the report of ILCA in Amharic in pdf format, please click HERE! 
All Irobs and friends of Irob around the globe are requested to support   financially and morally the efforts and initiatives of the ILCA.